Palvelut

Yleisin syy hampaiden paikkaamiseen on reikiintyminen. Hampaita paikataan myös lohkeamisen ja kulumisen vuoksi. Yleisimmin paikka valmistetaan yhdistelmämuovista. Suosittelemme myös keraamisia täytteitä, ne ovat yhdistelmämuovia arvokkaampia, mutta ominaisuuksiltaan mm. kestävämpiä ja esteettisempiä. Jos koko hampaan näkyvä osa joudutaan korvaamaan, puhutaan hammaskruunusta.

Kaikki hampaiden paikkaushoito voidaan suorittaa täysin kivuttomasti paikallispuudutuksessa.

Hammasytimen eli pulpan tulehduksen syynä on useimmiten hoitamaton, pitkälle edennyt hampaan reikiintyminen. Hammasytimen tulehdus hoidetaan yleensä juurihoidolla. Tulehtunut kudos poistetaan mekaanisesti juurihoitoneulojen avulla, juurikanavat desinfioidaan ja hoidetaan paikallisella lääkeaineella. Juurihoito vaatii yleensä kaksi käyntikertaa. Lopuksi hoidettu juurikanavaontelo täytetään ja hammas paikataan tai kruunutetaan. Juurihoidettu hammas tulisi paikata yhdistelmämuovia kestävämmällä paikka-aineella.

Meillä on vastaanotollamme käytössä hyvin nykyaikaiset ja tasokkaat juurenhoitolaitteet. Koneellisista neuloista käytämme TF Adaptivea, ProTaperia, ProFilea, R-endoa. Kaikki hammaslääkärimme käyttävät juurihoidoissa asianmukaista kofferdamsuojaa. Lisäksi meiltä löytyy Leika operaatiomikroskooppi haastavampia juurihoitoja varten ja Sybron Endo Elements Obturation Unit -lämminguttaperkkalaite haastavampia juurentäyttöjä varten.

Ientulehduksen parasta hoitoa on toimiva ja hyvä itsehoito kotona. Ientulehdus syntyy, kun hampaan pintaan ja ienrajaan jää bakteeripeite eli bakteeriplakki. Suuhygienistimme ja hammaslääkärimme voivat helpottaa itsehoitoa poistamalla hampaan pinnoille kertyneen bakteeriplakin ja tästä muodostuvan hammaskiven sekä hioa paikkaylimäärät ja paikkojen saumat. Lisäksi itsehoitoa helpottaa ja tehostaa paljon, jos olet saanut hyvän kotihoito-opetuksen ja oikeat välineet kotihoidon onnistumiseen.

Hampaan kiinnityskudoksen menetyksen eli parodontiitin hoitoon kuuluu hammaslääkärin tutkimus, hoidon suunnittelu, huolellinen itsehoito, hammaskiven poisto sekä yksilöllisesti suunniteltu ylläpitohoito hammaslääkärillä ja/tai suuhygienistillä. Kutsumme potilaamme automaattisesti hammaslääkärimme määrittämän yksilöllisen hoitovälin perusteella vastaanotolle. Sinun ei tarvitse huolehtia itse, koska aika pitäisi varata.

Hampaita oiotaan erilaisten purentahäiriöiden vuoksi. Yleensä oikomishoito tehdään lapsena kasvukauden aikaan, jolloin leukojen kasvuun voidaan vielä vaikuttaa, mutta myös aikuisten hampaita voidaan oikoa.

Oikomishoitoon johtavia purentahäiriöitä voivat olla esimerkiksi ahtaus hammaskaarella, hampaiden asentovirheet ja puuttuvat hampaat. Hoidossa käytetään irrotettavia tai kiinteitä oikomiskojeita.

Vaikeita purentavirheitä eli luustollisia purentavirheitä ei aina pystytä hoitamaan pelkällä oikomishoidolla, vaan hampaiden siirron lisäksi myös leukaa/leukoja täytyy siirtää uuteen asemaan. Mikäli hoitoon kuuluu myös leuan leikkaustoimenpiteitä, oikomishoito ja leikkaushoito suoritetaan yleensä yliopistollisessa keskussairaalassa.

Aikuisilla yksittäisen hampaan asennon korjaus saattaa kestää vain muutaman kuukauden, mutta laaja oikomishoito voi kestää pari kolme vuotta.

Oikomishoidon erikoishammaslääkärimme arvioi hoidontarpeen, hoidon keston ja konsultaatiokäynnin jälkeen saat hoidosta tarkan kustannusarvion.

 

INVISALIGN OIKOMINEN :Meillä myös oikomista läpinäkyvillä, huomaamattomilla kalvoilla.

Lue lisää aiheesta tästä linkistä : http://www.invisalign.fi

Purentaelimistöllä tarkoitetaan leukaniveliä, puremalihaksia, hampaistoa ja niihin läheisesti liittyviä kudoksia. Niiden kiputiloista ja toimintahäiriöistä tavallisimpia ovat leukanivelen äänet, leukanivelten tai puremalihasten kipu, suun rajoittunut avaaminen ja alaleuan liikehäiriöt. Muita oireita ovat muun muassa päänsärky, kasvokipu ja korvakipu.

Purentavaivat ovat usein lieviä, eivätkä aina vaadi hoitoa. Oireiden ja hammaslääkärin tutkimuksen perusteella selvitetään, johtuvatko vaivat puremalihaksista, leukanivelistä vai molemmista. Hoito aloitetaan yleensä purentakiskohoidolla, johon tarvittaessa yhdistetään muita hoitoja esimerkiksi fysioterapiaa, purennan tasapainotushiontaa, proteesihoitoa, oikomishoitoa tai lääkehoitoa. Joskus joudutaan turvautumaan kirurgiseen hoitoon tai esimerkiksi botox-injektioihin.

Purentakisko auttaa purentalihaksia rentoutumaan ja suojaa hampaita narskuttelun aiheuttamalta kulumiselta. Purentakiskoa pidetään yleensä öisin.

Uniapneaa ja siitä aiheutuvia hengityskatkoksia sekä nukkumisvaikeuksia voi mahdollisesti lieventää uniapneakiskolla. Uniapneakisko ohjaa alaleuan suotuisampaan asentoon niin, että ilmatiehyt pysyy nukkuessakin auki. Valmistamme erilaisia uniapneakiskoja potilaan tarpeen mukaan, käytössämme on mm. SomnoMed -kiskot.

Hampaan poisto on yleisin kirurginen toimenpide. Hampaan poiston yleisimmät syyt ovat pitkälle edennyt reikiintyminen, pitkälle edennyt kiinnityskudoksen tulehdus tai oikomishoito. Syynä voi olla myös viisaudenhampaan jääminen osittain tai kokonaan puhkeamatta.

Hammas voidaan poistaa tavanomaisesti tai leikkauksellisesti. Tavanomaisessa poistossa hammas irrotetaan hampaanpoistoon tarkoitetuilla instrumenteilla varovaisesti sitä ympäröivästä kiinnityskudoksesta.

Leikkauksellisessa poistossa avataan ympäröivää limakalvoa, jotta poistettava hammas tai juuri saadaan näkyviin. Usein joudutaan poistamaan myös jonkin verran luuta hampaan tai juuren ympäriltä. Etenkin poskihampaat pilkotaan usein moneen osaan, jotta hammas saadaan helpommin nostettua kuopastaan ja saadaan säästettyä mahdollisimman paljon ympäröiviä kudoksia sekä luuta että limakalvoa. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun poistettava hammas aiotaan myöhemmin korvata keinojuuren eli implantin avulla.

Muita suun alueen leikkauksia ovat hampaan juurenpään leikkaukset, ienleikkaukset ja koepalojen ottaminen limakalvoilta. Suun alueen leikkaukset voidaan tehdä kivuttomasti paikallispuudutuksessa.

Implantti on leukaluuhun kiinnitettävä, titaanista valmistettu keinojuuri. Implantteihin voidaan kiinnittää esimerkiksi kruunuja, siltoja tai irtoproteeseja.

Implanteilla voidaan korvata yksi hammas tai useampia hampaita. Myös hampaattoman leuan kokoproteesin voi kiinnittää implanttiruuveihin.

Implanttihoitoon ryhtyessään asiakas varaa vastaanotoltamme ajan ensin protetiikan erikoishammaslääkärille ensikäynnille. Tällöin huomioidaan yleisterveydelliset asiat, purenta, hampaiden kunnostuksen tarve, otetaan tarvittavat röntgenkuvat implantointia ajatellen sekä tarpeen mukaan konsultoidaan suu- ja leukakirurgia.

Tämän jälkeen asetetaan keinojuuri eli implantti luuhun, tämän toimenpiteen tekee yleensä suu- ja leukakirurgi. Tarvittaessa voidaan käyttää myös keinomateriaaleja eli keinoluuta ja kalvoa, jos suunnitellussa implantointikohdassa ei ole tarpeeksi omaa luuta jäljellä. Muutaman kuukauden paranemisajan jälkeen voidaan sitten valmistaa implanttikantoinen kruunu, silta tai proteesi.

Vastaanotollamme on käytössä tällä hetkellä Straumann, Astra ja NobelBiocare implanttimerkit.

Hammasprotetiikalla tarkoitetaan tuhoutuneen, poistetun tai puuttuvan hampaan korvaamista erilaisten hammasproteesien avulla. Protetiikkaan kuuluvat myös yksittäisten hampaiden vahvistamiseksi tai korjaamiseksi valmistetut, kiinteästi omiin hampaisiin kiinnitettävät kruunut ja laminaatit.

Hampaita voidaan korvata joko kiinteän protetiikan tai irtoprotetiikan avulla.

Kiinteään protetiikkaan kuuluvat kruunut, sillat ja laminaatit. Kruunuja ja siltoja voidaan kiinnittää joko omien hampaiden varaan tai implanttien varaan. Laminaatit kiinnitetään aina ”kuorikoiksi” omien hampaiden päälle.

Hammaskruunut

Hammaskruunulla voidaan korvata hampaan näkyvä osa. Kruunu kiinnitetään hampaan päälle, joten hampaan oman juuren pitää olla kunnossa. Tarvittaessa hammas juurihoidetaan ennen kruunuttamista. Oma hammas hiotaan pilarin muotoiseksi ja kruunu liimataan tämän pilarin päälle vahvistamaan hammasta. Kruunuja voidaan valmistaa sekä etu- että takahampaisiin. Myöskin implantin päälle voi valmistaa kruunun, tällöin puhutaan implanttikantoisesta kruunusta.

Hammassillat

Hammassillalla tarkoitetaan omien hampaiden päälle tehtävää kiinteää proteettista ratkaisua, jolla voidaan korvata yksi tai useampi puuttuvat hammas. Omat hampaat hiotaan puudutuksessa pilareiksi ja hammassilta kiinnitetään pilarien päälle pysyvästi kiinnityssementillä. Hammaslaboratorio valmistaa sillan ja tämän ajan asiakkaan hampaat suojataan väliaikaisella sillalla, joten ilman hampaita ei hoidon aikana tarvitse olla.

Irtoprotetiikka

Irtoprotetiikalla tarkoitetaan irroitettavia proteeseja eli kokoproteeseja, osaproteeseja tai rankaproteeseja. Proteeseja voidaan myös kiinnittää omiin hampaisiin tai implantteihin erilaisten kiinnikkeiden avulla.

Osaproteesit ovat varteenotettava ratkaisu silloin, kun asiakkaalta puuttuu osa hampaista. Materiaaleina käytetään joko akryyliä tai metallia riippuen asiakkaan omien hampaiden kunnosta, niiden määrästä ja purennasta.

Akryylistä valmistettu osaproteesi istutetaan suoraan suun limakalvolle myötäilemään omien hampaiden ienrajoja. Se peittää usein suurimman osan suulaesta, jolloin siihen totuttelu saattaa kestää kauemmin kuin metalliseen osaproteesiin. Akryylinen osaproteesi on metallista osaproteesia edullisempi ratkaisu korvata puuttuvat hampaat.

Metallinen osaproteesi eli rankaproteesi, valetaan yksilöllisesti kobolttikromista ja se tukeutuu tukevasti omiin hampaisiin. Etuna on myös metallin kestävyys jolloin proteesista voidaan tehdä mahdollisimman siro. Tämä mahdollistaa sen, ettei suulakea tarvitse kokonaan peittää, jolloin proteesiin totutteluaika voi olla lyhyempi kuin akryyliosaproteesissa.

Vastaanotollamme on saatavilla myös nukutushammashoitoa. Nukutushammashoito on hyvä ja kustannustehokas ratkaisu potilaille, jotka kärsivät voimakkaasta hammaslääkäripelosta tai joilla on hyvin paljon korjaavan hoidon tarvetta. Ennen nukutushammashoitoa tehdään perusteellinen tutkimus, jonka perusteella asiakas saa kustannusarvion.

Suuhygienistit tekevät hampaiden puhdistuksia, paikkaylimäärien hiontoja, hammaskiven poistoa, hammaskorujen kiinnityksiä sekä hampaiden valkaisuja. Käytössämme on tehokas ZOOM-valkaisu.

Botox-hoitoa voidaan käyttää kasvojen uurteiden madaltamiseen.

Hyaluronihappoa sisältävillä Belotero-täyteainehoidoilla voidaan vaikuttaa kaikkiin keskeisiin ikääntymisen aiheuttamiin ihomuutoksiin. Iho sisältää luonnostaan hyaluronihappoa ja se on yksi tärkeimmistä ihon koskteuttajista. Belotero on siis luonnollinen vaihtoehto ryppyjen ja juonteiden silottamiseen sekä kasvoen muotoiluun.

Hoidot tekee suu- ja leukasairauksien erikoishammaslääkäri. Soita ja kysy rohkeasti lisää.

Load More