Implantit

Implantti on leukaluuhun kiinnitettävä, titaanista valmistettu keinojuuri. Implantteihin voidaan kiinnittää esimerkiksi kruunuja, siltoja tai irtoproteeseja.

Implanteilla voidaan korvata yksi hammas tai useampia hampaita. Myös hampaattoman leuan kokoproteesin voi kiinnittää implanttiruuveihin.

Implanttihoitoon ryhtyessään asiakas varaa vastaanotoltamme ajan ensin protetiikan erikoishammaslääkärille ensikäynnille. Tällöin huomioidaan yleisterveydelliset asiat, purenta, hampaiden kunnostuksen tarve, otetaan tarvittavat röntgenkuvat implantointia ajatellen sekä tarpeen mukaan konsultoidaan suu- ja leukakirurgia.

Tämän jälkeen asetetaan keinojuuri eli implantti luuhun, tämän toimenpiteen tekee yleensä suu- ja leukakirurgi. Tarvittaessa voidaan käyttää myös keinomateriaaleja eli keinoluuta ja kalvoa, jos suunnitellussa implantointikohdassa ei ole tarpeeksi omaa luuta jäljellä. Muutaman kuukauden paranemisajan jälkeen voidaan sitten valmistaa implanttikantoinen kruunu, silta tai proteesi.

Vastaanotollamme on käytössä tällä hetkellä Straumann, Astra ja NobelBiocare implanttimerkit.